(empty)
 
Currency:
English  Русский 

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Время работы

КАТЕГОРИИ

ДОСТАВКА

НОВИНКИ

НОВОСТИ

ХИТ ПРОДАЖ

QR-Code

Чайники | Керамические чайники | Keramchainiki.ru

Found 30 item(s)

Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)

1   2   next >>show all

Keramicheskiy chaynik Kelli
KL-1402
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1402
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik
Kelli KL-1338

Korpus chaynika Kelli KL-1338
superbelaya keramika
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Dlitelnoye uderzhaniye tepla
Obyem 1,7 l
Moshchnost 2200 Vt
220-240 V, 50 Gts

NOVINKA

2 420.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy chaynik Kelli
KL-1468
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1468
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy chaynik Kelli
KL-1431
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1431
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,7 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik
Kelli KL-1340

Korpus chaynika Kelli KL-1340
superbelaya keramika
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Dlitelnoye uderzhaniye tepla
Obyem 1,8 l
Moshchnost 2200 Vt
220-240 V, 50 Gts

NOVINKA

2 470.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy chaynik Kelli
KL-1432
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1432
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,7 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy chaynik Kelli
KL-1434
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1434
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,7 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1401
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1401
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy chaynik Kelli
KL-1450
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1450
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,8 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1402
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1402
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1403
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1403
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1468
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-14368
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1419
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1419
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1421
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1421
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,8 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1427
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1427
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,5 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

1 890.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1428

Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1428
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,5 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

1 890.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1429
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1429
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,3 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

1 890.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1430
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1430
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,8 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1431
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1431
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,7 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1432
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1432
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,7 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1433
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1433
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,7 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1434
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1434
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,7 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1435
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1435
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Obyem 1,7 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 170.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektrochaynik Kelli KL-1436
 
Keramicheskiy  korpus chaynika
Kelli KL-1436
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Ob''em 1,7 l
Moshchnost' 1200 Vt
220-240 V, 50 Gts

2 170.00 руб.
Out of stock

1   2   next >>show all