(empty)
 
Currency:
English  Русский 

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Время работы

КАТЕГОРИИ

ДОСТАВКА

НОВИНКИ

НОВОСТИ

ХИТ ПРОДАЖ

QR-Code

Чайники | Керамические чайники | Keramchainiki.ru

Found 26 item(s)

Sort by: name (ascending | descending), price (ascending | descending), customer rating (ascending | descending)

1   2   next >>show all

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1338

Korpus chaynika Kelli KL-1338
superbelaya keramika
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Dlitelnoye uderzhaniye tepla
Obyem 1,7 l
Moshchnost 2200 Vt
220-240 V, 50 Gts

NOVINKA

2 420.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1339

Korpus chaynika Kelli KL-1339
superbelaya keramika
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Dlitelnoye uderzhaniye tepla
Obyem 1,7 l
Moshchnost 2200 Vt
220-240 V, 50 Gts

NOVINKA

2 480.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1340

Korpus chaynika Kelli KL-1340
superbelaya keramika
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Dlitelnoye uderzhaniye tepla
Obyem 1,8 l
Moshchnost 2200 Vt
220-240 V, 50 Gts

NOVINKA

2 470.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1341

Korpus chaynika Kelli KL-1341
superbelaya keramika
Setevoy indikator vklyucheniya
Povorachivayushchiy korpus 360°
Dlitelnoye uderzhaniye tepla
Obyem 2,0 l
Moshchnost 2200 Vt
220-240 V, 50 Gts

NOVINKA

2 480.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1401
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1401
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gtc

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1402
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1402
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gtc

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1403
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1403
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gtc

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1468
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1468
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gtc

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1419
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1419
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gtc

1 840.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1421
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1421
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,8 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1427
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1427
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,5 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gtc

1 890.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1428
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1428
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,5 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gtc

1 890.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1429
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1429
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,3 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gtc

1 890.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1430
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1430
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,8 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1431
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1431
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,7 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1432
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1432
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,7 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1433
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1433
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,7 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1434
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1434
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,7 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1435
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1435
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,7 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 170.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1436
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1436
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,7 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 170.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1437
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1437
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,8 l
Moshchnost 1500 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 260.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1438
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1438
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,8 l
Moshchnost 1500 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 260.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1450
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1450
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,2 l
Moshchnost 1200 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 290.00 руб.
Out of stock

Keramicheskiy elektricheskiy
chaynik Kelli KL-1451
 
Keramicheskii  korpus chainika
Kelli KL-1451
Setevoi indikator vkliucheniia
Povorachivaiushchii korpus 360°
Obem 1,8 l
Moshchnost 1800 Vt
220-240 V, 50 Gtc

2 290.00 руб.
Out of stock

1   2   next >>show all